top of page

Tvarkos ir tvarkų aprašai

Biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės (2023-12-29 Nr. V60)

Darbo apmokėjimo sistema (2024-01-02 Nr. V-2)

Mokinių priėmimo, išbraukimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas (2023-08-25 Nr. V-40)

Dokumentų rengimo ir valdymo tvarkos aprašas (2022-11-09 Nr. V-22)

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas (2023-12-11 Nr. V-54)

V-8 Vidaus darbo ir tvarkos taisyklės

V-9 Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

V-47 Viešųjų pirkimų organizavimo vidaus tvarkos aprašas

Mokytojų darbo krūvio paskirstymo tvarka

V-1 Mažos vertės viešųjų pirkimų taisyklės

V-4 Pirmosios pagalbos rinkinio naudojimo tvarkos aprašas

V-8 Metodinės veiklos organizavimo ir koordinavimo tvarka

V-9 Neformalaus ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

V-12 Mokytojų budėjimo Mažeikių dailės mokykloje tvarka

V-14 Darbuotojų tarnybinių komandiruočių tvarkos aprašas

V-20 Mokesčio už neformalųjį suaugusiųjų švietimą nustatymo ir surinkimo tvarka

V-21 Darbo tvarka Mažeikių dailės mokyklos buhalteriui

V-21 Darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašas

V-21 Darbo laiko apskaitos tvarkos aprašas

V-21 Kompiuterinės technikos ir įrankių priemonių išdavimo darbui tvarka

V-21 Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės

V-23 Mokyklos valymo tvarka

V-25 Finansų kontrolės taisyklės

V-26 Kompiuterinės techninės ir programinės įrangos naudojimo tvarka

V-27 Mažeikių dailės mokyklos banko operacijų organizavimo tvarka

V-37 Biudžeto ir specialiųjų programų sudarymo ir vykdymo tvarka

V-49 Mokesčio už papildomą ugdymą nustatymo ir surinkimo tvarkos aprašas

V-49 Mokinių priėmimo tvarkos aprašas

V-54 Baigimo ir pasiekimų pažymėjimo, pažymių išdavimo tvarka

V-54 Mokinių elgesio saugos ir sveikatos tvarkos taisyklės

V-58 Viešųjų pirkimų komisijos (organizatoriaus) darbo reglamentas

V-55 Valytojo darbo tvarka 

Nuotolinio mokymo tvarka

MDM logotipas spalvotas png.png

Adresas

Kontaktai

Darbo valandos

I-V

8:00-20:00 val

 

Socialiniai tinklai

bottom of page